Digital Twins Zertifikate

Zertifizierung nach ISO 17024 | Nicht-akkreditierter Bereich

Zertifikat »Digital Twins Business Consultant«

Zertifikat »Digital Twins Solutions Architect«

Zertifikat »Digital Twins Technical Developer«